OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU / ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС

Ředitelé mateřských škol zřizovaných statutárním
městem Pardubice oznamují konání zvláštního
zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rok 2022/23:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
§ kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti
s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem
nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
§ kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území ČR, který se automaticky
ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou
ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem
nebo razítkem v cestovním pasu.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU
DO PŘEDŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.
(lex Ukrajina školství)
Директори дитячих садків y Пардубіце повідомляють
проведення спеціального запису відповідно до § 2
Закону No 67/2022 Зб. до дошкільного навчального
закладу на навчальний рік 2022/2023:
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
§ які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною
в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис
про надання тимчасового захисту.
§ які отримали візу на перебування понад 90 днів
з метою толерованого перебування у Чеській Республіці,
яка за законом автоматично вважається візою для
іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням
є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС
ДО ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2022/2023
ЗГІДНО З § 2 ЗАКОНУ No 67/2022 ЗБ.
(«лекс Україна» - освіта)
Дата та час запису: 23. 6. 2022 від 9:30 до 15:30
Місце запису: Дитячі садки Пардубіце
Počet volných míst a podrobné informace sledujte na webových
stránkách mateřských škol a na pardubice.eu/pomoc-ukrajine
Кількість вільних місць і детальна інформація буде на сайтах
дитячих садків та на pardubice.eu/pomoc-ukrajin

13.06.2022 v 07:48