Projekty a dotace

Realizované projekty a poskytnuté příspěvky/dotace v roce 2020-2021

Projekt Zvýšení kvality výuky v MŠ Moravany - šablony III (registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0./20_080/0017750), spolufinancován Evropskou Unií

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů. 

Cílová skupina: děti v mateřských školách, pedagogičtí pracovníci mateřských škol.

Aktivity projektu:

  • Školní asistent - cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
  • Využití ICT ve vzdělávání - cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.
  • Projektový den v MŠ - cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.
  • Projektový den mimo MŠ - cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Výše poskytnuté dotace: 274 857 Kč

Termín zahájení projektu: 1. 9. 2020

Předpokládaný termín ukončení projektu: 31. 8. 2022