Sovičky

Třída zejména předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Celý program je zaměřen na přípravu dětí do ZŠ. Pedagogové důsledně dbají na dotváření základních pravidel slušného chování, podporují samostatnost a zdravé sebevědomí, spolupráci mezi dětmi, správnou výslovnost, správné držení tužky a využití grafomotorických cvičení. To vše v úzké spolupráci s rodiči, základní školou, poradkyní PPP a logopedem.

Počet dětí v této třídě je 26, věková skupina 5 - 7 let.

Vyučující třídy:

  • Dubová Vladimíra
  • Němečková Eva (Martina Polcerová)