VÝSLEDKY přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

Seznam uchazečů o předškolní vzdělávání v Mateřské škole Moravany, okres Pardubice pro školní rok 2022/2023

Vyvěšením seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.

Registrační číslo                                                                                              přijetí/nepřijetí do MŠ

01                                                                                                                         PŘIJAT

02                                                                                                                         PŘIJAT

03                                                                                                                         PŘIJAT

04                                                                                                                         PŘIJAT

05                                                                                                                         PŘIJAT

06                                                                                                                         PŘIJAT

07                                                                                                                         PŘIJAT

08                                                                                                                         PŘIJAT

09                                                                                                                     NEPŘJAT

10                                                                                                                         PŘIJAT

11                                                                                                                         PŘIJAT

12                                                                                                                         PŘIJAT

13                                                                                                                         PŘIJAT

14                                                                                                                         PŘIJAT

15                                                                                                                         PŘIJAT

16                                                                                                                         PŘIJAT

17                                                                                                                         PŘIJAT

18                                                                                                                         PŘIJAT

19                                                                                                                         PŘIJAT

20                                                                                                                         PŘIJAT

21                                                                                                                         PŘIJAT

22                                                                                                                         PŘIJAT

23                                                                                                                         PŘIJAT

24                                                                                                                         PŘIJAT

25                                                                                                                    NEPŘIJAT

26                                                                                                                         PŘIJAT

Vyvěšeno od 31. 05. do 17. 06. 2022.

31.05.2022 v 10:24