ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2021/22
 
Průběh zápisu:
1. V sekci - Soubory ke stažení si zákonní zástupci vytisknou ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ.     Tu vyplní, podepíší a nechají potvrdit dětským lékařem, že je dítě řádně očkováno (netýká se dětí, které do 31.8.2021 dosáhnou 5-ti let). K žádosti přiložíte KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE.

2. V termínu od 2. do 16. 5. 2021 (nutné dodržet, jinak nemůže být žádost zařazena do přijímacího řízení) bude probíhat přijímání žádostí + kopií rodného listu dítěte těmito způsoby:    
a) do poštovní schránky MŠ (umístěná na budově MŠ a řádně označená)
b) zasláním do datové schránky školy: mbgwkdw
c) e-mailem: msmoravany@centrum.cz - pouze v případě, máte-li možnost podepsat žádost uznávaným elektronickým podpisem
d) zasláním poštou na adresu: MŠ, Smetanova 321, 533 72 Moravany

3. O přijetí žádosti budete informováni na Vámi udaný e-mail.

4. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na www.msmoravany.cz od 31.5.2021
 
Děkujeme za Váš zájem přihlásit dítě do naší školky.
                                                                                                                     Kateřina Rykířová, ředitelka MŠ

06.04.2021 v 10:20