Sovičky

Třída zejména předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky.

Celý program je zaměřen na přípravu dětí do ZŠ.

Pedagogové důsledně dbají na dotváření základních pravidel slušného chování, podporují samostatnost a zdravé sebevědomí, spolupráci mezi dětmi, správnou výslovnost, správné držení tužky a využití grafomotorických cvičení.

To vše v úzké spolupráci s rodiči, základní školou, poradkyní PPP a logopedem.

Počet dětí v této třídě je 28, věková skupina  (4), 5 - 7 let.

Vyučující třídy:

  • Vladimíra Dubová
  • Kateřina Rykířová
  • Martina Polcerová (Asistent pedegoga)