Žabičky

Třída, ve které tvoří převážnou část kolektivu nejmladší děti. Volnější režim dne reaguje na počáteční delší adaptační období, seznamování dětí s kolektivem, prostředím a průběhem dne v MŠ.

Pedagogové se zaměřují především na bezproblémový vstup do MŠ, snaží se o vytvoření základních návyků v sebeobsluze.

Režim dne je naplněn především volnou hrou, tělovýchovnými prvky podporujícími volnou aktivitu dětí a estetickými činnostmi v různých koutcích.

Počet dětí ve třídě je 28, věková skupina (2), 3 - 4 let.

Vyučující třídy:

  •  Dana Mádlová
  •  Lenka Petrásková
  •  Petra Janoušková