Provoz mateřské školy

Docházka

 • Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hodin.
 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
 • Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká. Po příchodu do MŠ po 8. hodině je nutné zvonit.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod. Na následující dny lze omluvit děti kdykoli v průběhu dne.
 • Omluvy lze provádět:
  • osobně
  • telefonicky: 466 950 820 - mimo provoz lze použít záznamník
 • Rozcházení dětí:
  • po obědě od 12:15 hod.
  • odpoledne od 14:45 hod.

Organizace dne

6.15 – 9.45

 • scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání, individuální práce s dětmi, ranní cvičení, hygiena, svačina, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
 • ve skupinkách a individuálně, smyslové hry, jazykové chvilky

9.45 – 11.45

 • pobyt venku

11.45 – 12.30

 • hygiena, oběd

12.30 – 14.15

 • hygiena, odpočinek
 • předškoláci – didakticky cílené činnosti, hry

14.15 – 14.45

 • hygiena , svačina

14.45 – 16.15

 • odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování didakticky cílených činností

Co budou mít děti v šatně:

 • Přezůvky (ne pantofle)
 • Chlapci tepláky (kraťasy) do třídy
 • Děvčata zástěrku
 • Teplákovou soupravu (kraťasy na ven)
 • Kapesník látkový na ven
 • Pyžamo