Info stravné a školné platby

Info o platbách za stravné a školné

CENA ZA STRAVNÉ

 Děti do 6 let:

 přesnídávka             11,- Kč

oběd                        28,- Kč

svačina                     9,- Kč

celkem                    48,- Kč

 

Děti 7 – 10 let:

přesnídávka            11,- Kč

oběd                        30,- Kč

svačina                     9,- Kč

celkem                     50,- Kč

 

Ceny stravného upraveny na základě novely Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.. Výše obvyklé platby za stravné je závislá na věku dítěte. Pokud dítě dovrší v daném školním roce 7 let, je zařazeno po celý školní rok do věkové kategorie 7 - 10 let.

 

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání činí 400,- Kč.

Děti, které dovrší v daném školním roce 6 let a děti s odkladem školní docházky, se vzdělávají bezúplatně.

platby na měsíc děti do 6 let:

celodenní docházka + školné       1.456,- Kč

docházka na ½ dne  + školné       1.258,- Kč

celodenní docházka bez školného    1056,- Kč

docházka na ½ dne bez školného     858,- Kč

 

platby na měsíc děti 7 – 10 let:

celodenní docházka bez školného    1100,- Kč

docházka na ½ dne bez školného     902,- Kč

 

Platby posílejte do 13. dne na daný měsíc na účet č.:

123-6026670237/0100. Nutno uvést přiřazený VS. Do poznámky uvádět jméno dítěte a. U sourozenců je nutné provést platbu za každé dítě jednotlivě!!!

 

 

 

 

 

 

26.08.2023 v 11:34