Informace k zápisu na školní rok 2023/2024

Zápis se koná ve dnech 3. a 4. 5. 2023 vždy od 15:00 do 16:30 hodin ve třídě Žabičky.

Zákonní zástupci si přinesou – vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ + Vyjádření lékaře (oba dokumenty najdete na liště Soubory ke stažení).

Zároveň předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

V těchto dnech a hodinách si děti mohou i pohrát a rodiče se zeptat na to, co je zajímá ohledně provozu MŠ.

Pokud se v tyto dny zákonný zástupce nemůže dostavit, lze oba dokumenty doručit do 16. 5. 2023 jinými způsoby:

Ø předat osobně v MŠ

Ø zaslat na adresu školky: Mateřská škola, Smetanova 321, 533 72 Moravany

Ø datovou schránkou: mbgwkdw

28.03.2023 v 10:17